درباره ما

همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور از اواخر سال ۱۳۹۸ ، ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به ریاست رئیس جمهوری کشور تشکیل شد تا افزون بر پایش، مهار و مقابله با آثار این بیماری در حوزه سلامت و درمان، تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در سایر زمینه‌ها از آن جمله بخش‌های مختلف اقتصادی شامل معیشت خانوارها و مردم، کسب وکار و تولید بنگاه‌‎ها را نیز پی گیری کند. در همین راستا، براساس پیشنهاد ستاد ملی کرونا، در پنجم اسفند ١٣٩٨مصوب شد که کارگروهی تحت عنوان « کارگروه مدیریت پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا»، زیر نظر معاونت اقتصادی رئیس جمهور و با حضور سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت جهاد کشاورزی و دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور تشکیل شود تا از طریق اتخاذ سیاست ها و انجام اقدامات لازم، پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت محدود شدن فعالیت های اقتصادی و کسب و کارها به علت شیوع کرونا، به حداقل ممکن برسد.

پایگاه اطلاع‌رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا، با مدیریت و پشتیبانی «موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت و برنامه ریزی» به پایش و اطلاع‌رسانی پیامدهای اقتصادی پاندمی کرونا در ایران و هم چنین انعکاس مصوبات و اقدامات کارگروه اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی عضو کارگروه می پردازد. این پایگاه پایش و اطلاع رسانی دارای استراتژی ارتباطی و رسانه ای ویژه به شرح ذیل است: 

  • اطلاع‌رسانی و پایش مصوبه ها، تصمیم ها و اقدام‌های اقتصادی دولت و دستگاه‌های اجرایی ذیربط درباره مدیریت، مقابله و مهار اثرات و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی شیوع بیماری کرونا به عموم شهروندان و خانوارها، صاحبان کسب و کارها، مدیران و سیاستگذاران نهادهای اجرایی 
  • مستندسازی منظم و فراگیر تجربه ایرانی و جهانی (افراد، گروه ها، سازمان ها، نهادها، کسب و کارها و بازیگران دولتی و خصوصی و مدنی) در مواجهه با پاندمی کرونا
  • ایجاد یک مرجعیت خبری، اطلاعاتی و آموزشی معتبر و در دسترس به منظور برقراری ارتباط تعاملی با جامعه هدف از طریق ارائه داده‌ها، گزارش‌ها و گفتگوهای شفاف،جامع، مستند، متقن، مستدل، تحلیلی و آینده‌نگرانه
  • انعکاس دیدگاه‌های صاحب نظران و پژوهشگران و کارشناسان داخلی و خارجی و انتشار گزارش‌ها و تجربه‌های ملی و بین المللی در مورد آثار و پیامدهای اقتصادی اجتماعی پاندمی کرونا در ایران و جهان. انعکاس نظر صاحب نظران و کارشناسان و گزارش‌های تهیه شده از سوی سازمان ها و نهادهای ملی و بین المللی لزوماً به معنای موافقت با محتوا و دیدگاه های آنان نیست.
  • پایش و بازنمایی رویدادها، سیاست‌ها،  ابتکارات، شکست‌ها، موفقیت‌ها، برنامه‌ها، خدمات و عملکرد سازمان ها و نهاهای درگیر و مسئول در پاندمی کرونا در ایران و جهان


پایگاه اطلاع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا