ابلاغیه و دستورالعمل مصوبات دولت
عنوان مرجع تاریخ متن مصوبه
مصوبات اقتصادی شصت و چهارمین جلسه ستاد ملی ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1400/01/21 downlod
نظارت بر روابط قیمتی بازار معاملاتی مسکن کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1399/12/27 downlod
فهرست حمایت‌های اقتصادی از کسب و کارهای استان خوزستان ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1400/01/04 downlod
واکسن برای رانندگان تاکسی و اتوبوس در اولویت قرار گیرد
مصوبات اقتصادی پنجاه و ششمین جلسه ستاد ملی ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1399/11/18 downlod
مصوبات اقتصادی پنجاه و یکمین جلسه ستاد ملی ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1399/10/13 downlod
اصلاحیه جلسه 49 ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1399/10/01 downlod
تمدید زمان اجرای قانون صدور چک و اصلاحیه جلسه 45 ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1399/09/29 downlod
فهرست مشاغل مشمول تمدید پرداخت بهای گاز ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 13999/09/25 downlod
فهرست مشاغل کسب و کار غیر دولتی در اجزاء (الف، ب و ج) ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1399/09/24 downlod
1 - 10 of 39