ابلاغیه و دستورالعمل مصوبات دولت
عنوان مرجع تاریخ متن مصوبه
مصوبات اقتصادی جلسه 86 ستاد ملی کرونا ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1400/07/03 downlod
مصوبات اقتصادی جلسه 81 ستاد ملی کرونا ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1400/05/30 downlod
مصوبات اقتصادی جلسه 77 ستاد ملی کرونا ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1400/04/26 downlod
ابلاغیه دستورالعمل پرداخت تسهیلات تالارهای پذیرایی ستاد ملی مدیریت کرونا 1400/04/23 downlod
اصلاحیه 1 جلسه 71 ستاد ملی مدیریت کرونا ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1400/03/27 downlod
مصوبات اقتصادی جلسه 72 ستاد ملی کرونا ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1400/03/22 downlod
فهرست تمدید شده مشاغل آسیب دیده ناشی از کرونا ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1400/03/22 downlod
ابلاغیه جلسه 71 ستاد ملی کرونا ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1400/03/13 downlod
مصوبات اقتصادی هفتاد و یکمین جلسه ستاد ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1400/03/08 downlod
مصوبات اقتصادی شصت و هفتمین جلسه ستاد ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1400/02/11 downlod
1 - 10 of 49