ابلاغیه و دستورالعمل مصوبات دولت
عنوان مرجع تاریخ متن مصوبه
صورتجلسه چهلمین جلسه کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1400/01/18 downlod
مجموعه مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا دفتر هیئت دولت 1400/1/1 downlod
نظارت بر روابط قیمتی بازار معاملاتی مسکن کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1399/12/27 downlod
صورتجلسه سی و هفتمین جلسه کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1399/11/06 downlod
صورتجلسه سی و پنجمین جلسه کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1399/10/10 downlod
صورتجلسه سی و چهارمین جلسه کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1399/09/24 downlod
صورتجلسه سی و سومین جلسه کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1399/09/17 downlod
صورتجلسه سی و دومین جلسه کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1399/09/10 downlod
صورتجلسه سی و یکمین جلسه کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1399/08/03 downlod
صورتجلسه سی‌امین جلسه کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1399/08/21 downlod
1 - 10 of 33