ابلاغیه و دستورالعمل مصوبات دولت
عنوان مرجع تاریخ متن مصوبه
صورتجلسه شصت و پنجمین جلسه ستاد ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1400/01/28 downlod
مصوبات اقتصادی شصت و چهارمین جلسه ستاد ملی ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1400/01/21 downlod
مصوبات اقتصادی شصت و یکمین جلسه ستاد ملی ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1399/12/23 downlod
نظارت بر روابط قیمتی بازار معاملاتی مسکن کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1399/12/27 downlod
فهرست حمایت‌های اقتصادی از کسب و کارهای استان خوزستان ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1400/01/04 downlod
مصوبات اقتصادی پنجاه و نهمین جلسه ستاد ملی ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1399/12/09 downlod
مصوبات اقتصادی پنجاه و هشتمین جلسه ستاد ملی ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1399/12/02 downlod
مصوبات اقتصادی پنجاه و ششمین جلسه ستاد ملی ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1399/11/18 downlod
مصوبات اقتصادی پنجاه و دومین جلسه ستاد ملی ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1399/10/20 downlod
مصوبات اقتصادی پنجاه و یکمین جلسه ستاد ملی ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1399/10/13 downlod
1 - 10 of 37