ابلاغیه و دستورالعمل مصوبات دولت
عنوان مرجع تاریخ متن مصوبه
مصوبات اقتصادی جلسه 72 ستاد ملی کرونا ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1400/03/22 downlod
مصوبات اقتصادی شصت و چهارمین جلسه ستاد ملی ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1400/01/21 downlod
اصلاحیه جلسه 49 ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1399/10/01 downlod
تمدید زمان اجرای قانون صدور چک و اصلاحیه جلسه 45 ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1399/09/29 downlod
مصوبات ستاد ملی در خصوص قراردادهای اماکن استیجاری ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1399/09/23 downlod
حمایت جبرانی معیشت خانوارها (مرحله دوم) ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1399/09/01 downlod
اصلاحیات قرارداد اجاره مسکن ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1399/08/09 downlod
تمدید قراردادهای اجاره مسکن و مستثنی‌های قرارداد ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1399/08/17 downlod
تمدید مهلت ثبت‌نام مستاجرین برای اخذ تسهیلات ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1399/07/12 downlod
تمدید اجاره مسکن ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 1399/06/29 downlod
1 - 10 of 18